Sønderjydsk Fodbolddommerklub

Kære reader

hermed sendes videre en sommerhilsen fra DFUs hovedbestyrelse til alle dommere:

Sommerhilsen til alle dommere i DFU

Bolden har nu snart rullet endnu en halvsæson, og en velfortjent sommerferie venter rundt om hjørnet. Vi opfordrer til at få ladet batterierne op på ny, så vi er friske til efterårssæsonen.

Omrokering i bestyrelsen
Først og fremmest skal vi informere om, at der er sket en ændring i DFU’s bestyrelse. Næstformand, Kenneth Thorstein, har pga. et stigende arbejdspres måttet se sig nødsaget til at stoppe sit arbejde for de danske fodbolddommere. Det er vi rigtig kede af, for Kenneth har leveret en virkelig god og dedikeret indsats, siden han trådte ind i DFU som en del af en overgangsbestyrelse på delegeretmødet i 2020. Herfra skal der lyde en stor tak til Kenneth, og han er da også allerede inviteret med på delegeretmødet til november, så vi kan sige ordentlig tak.

Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: Kim Hansen, KAFD
Næstformand: Jens Ø. Poulsen, Holstebro/Vestjydsk
Kasserer: Kjeld Holmen, SØF
Sekretær: Dennis Christiansen, Sydvestjysk
Bestyrelsesmedlem: Pele Olesen, NordvestjyskGeneralforsamlinger
Det er efterhånden blevet en tradition, at repræsentanter fra DFU’s bestyrelse inviteres til at overvære generalforsamlinger i dommerklubber landet over. I år har ikke været nogen undtagelse. DFU har været repræsenteret i København, Lolland Falster, Fyn, Sydvestjysk, Herning Fodbolddommerklub, Vendsyssel, Holstebro, Horsens og Vestsjælland. Tak for invitationerne til at overvære jeres generalforsamlinger og bidrage med input fra DFU.Samarbejde med DBU
Tilbage i februar var Kim og Kenneth til møde i Odense med DBU’s repræsentanter, Jesper Møller og Jakob Jensen, der denne gang havde allieret sig med dommerchefen i DBU, Michael Johansen. Tonen var endnu en gang rigtig god og positiv, og DBU har i hvert fald fået øjnene op for dommermanglen på både den korte og den lange bane. For et år siden mente DBU ikke, dommermanglen var udtalt, men endte dog alligevel op med, at vi i dansk fodbold manglede 400 dommere. DFU mente 800 på det tidspunkt. I dag kommer det uopfordret fra DBU, at der mangler 1000 dommere plus dem, der stopper i løbet af året.Mange spændende facetter inden for rekruttering og fastholdelse blev drøftet og konkrete idéer har set dagens lys. Michael har nu besøgt alle DBU’s lokalunioner, og forhåbentlig er vi snart klar til at søsætte et endnu bedre samarbejde omkring rekruttering og fastholdelse af danske fodbolddommere. Michael fortalte tilbage i marts, at DBU’s bestyrelse på et møde 22. maj skulle tage stilling til denne nye struktur på dommerområdet, men mødet er nu udsat til efter sommerferien.Seminar om Fremtidens DFU
I bestyrelsen har vi brugt lang tid på at drøfte fremtiden for DFU og de danske fodbolddommere, men en løsning kommer ikke bare af sig selv. Derfor tog vi initiativ til et seminar medoverskriften ”Fremtidens DFU”. To personer fra alle dommerklubbers bestyrelser var inviterede, og langt de fleste mødte frem. Det kastede gode debatter af sig og satte yderligere tanker i gang. Sidst i juni afholder vi formandsmøde på Teams, hvor vi samler trådene fra seminaret og sætter nye tanker i gang for derefter igen at mødes til seminar i september.

Ny honoraraftale for futsaldommerne
Aftalen for dommerne i futsal elite udløber i sommeren 2023, og Kim og Jens Ø. har sammen med futsaldommernes repræsentanter været til forhandlinger i DBU med Ole Ladefoged og Bent Clausen. Disse forhandlinger er nu afsluttet til begge parters tilfredshed. Det har været med bump på vejen, men disse har været af intern karakter på dommersiden og dermed ikke relateret til forhandlingerne med DBU. En aftale ventes underskrevet inden udgangen af juni.

God sommer
Til sidst er der blot tilbage at ønske jer alle en rigtig god sommer. Mange har meldt sig til at dømme ved diverse sommerstævner landet over, men husk nu at holde lidt fri fra banerne også, så jeres familier også får glæde af jer.Rigtig god sommer til jer alle!

Sommerhilsner fra bestyrelsen
Kim, Kjeld, Dennis, Pele og Jens Ø

God sommer også fra os!
Venlig hilsen
Sønderjydsk Fodbolddommerklub
dfu-logo-01-main
facebook website email 
Email Marketing Powered by MailPoet