Sønderjydsk Fodbolddommerklub

Kære reader

Her kommer DFUs første nyhedsbrev i 2024. Og en sidste reminder: Husk at tilmelde dig til generalforsamling!!Tid for generalforsamlinger i dommerklubberne. Ny dommertrøje på vej, møder med DBU, spillerforeningen og DIF om blandt andet ligestilling.

Kære klubformand og kære dommere
Hermed ønskes du og din familie et godt nytår.
Vi ser ind i et travlt forår med honorarforhandlinger
for både elitekvinder- og mænd. Der er nyt om
dommertøj, og vi forsøger at komme rundt til så
mange generalforsamlinger i dommerklubberne
som muligt. Endelig har vi genoptaget dialogmøderne med DBU-bredde. Du kan læse mere her.
Mvh Jens Rohde.
Formand for DFU

Genoptagelse af dialogmøder

DFU og DBU Bredde genoptog i januar dialogmøderne efter en pause på næsten to år.
Det skete på et fælles møde med Poul Duus
Gilling, Bent Clausen og Jakob Koed fra DBU og
DFU-formand Jens Rohde.
Dialogmøderne får fast og høj frekvens.
Jens Rohde siger om hilse-på-mødet, der blev
holdt i DBU Sjællands hovedkvarter:
-Vi havde nogle gode, konstruktive og åbenhjertige indledende samtaler. Vi fik vendt de generelle
udfordringer, vi står med i relation til dommergerningen, og den overordnede samarbejdsramme.
Det er min klare fornemmelse, at vi et langt stykke
hen ad vejen er på samme spor.
-Vi er fælles om udfordringerne med rekruttering,
fastholdelse, uddannelse og ligestilling for vores
kvindedommere. Vi er enige om at være aktivt
med i sociale indsatser, der kan gøre en forskel
for unge mennesker og samtidig rekruttere nye
dommertalenter, siger Jens Rohde og fortsætter:
-Der er også en fælles forståelse af, at det skal
være attraktivt at arbejde i og være medlem af
en dommerklub. Det er et ansvar, vi deler. Vi, som
dommerklubber, og DBU som opdragsgiver for
dommerfaglige opgaver.
-Vi er også enige om, at den nuværende samarbejdsaftale er ganske fint formuleret, så der inden
for rammerne heraf er rig mulighed for at adressere interesser og udfordringer. Det handler om
relationer og vilje på begge sider af bordet til at
skabe forbedringer i alles interesse.
-Jeg oplever, at den vilje er til stede, slutter formanden og frem til samarbejdet.
Næste møde afholdes i Odense i begyndelsen af
marts, og her vil DFU være repræsenteret af tre
mand fra bestyrelsen. Bestyrelsen holder møde
24. januar og drøfter DFU’s prioriteter.

Alle størrelser af Diadora-dommertrøjer er på
lager, ny farve på vej til sommer

Vi modtager løbende henvendelser fra dommere
og klubber, der mangler størrelser i de forskellige
dommersæt.
DFU har fra Sport Scandinavia fået forsikring om,
at alle størrelser er på lager i standard-udgaverne.
Vær opmærksom på, at du ikke forveksler herre og dametrøjer på nettet, da de figursyede damesæt ikke fås i de store størrelser.
Link: https://www.unisport.dk/nlmbmail_r/
På billedet til højre er det nye sæt, der udkommer
til sommer. Den fås i kort- og langærmet. Det er
en ”dansk” serie i anledning af EM og OL, hvor der
er et lille dannebrog sammen med DFU-logo på
buksen. Den fås med både hvide og gule Diadora-logos.
Herudover arbejder DFU og Sport Scandinavia på
en særlig limited edition i anden farve, hvor penge
fra salg går til socialt ungearbejde. Mere om det
senere på året.
Ligeværd er en bunden opgave

Der kommer ild i øjnene på DFU’s formand, når
talen falder på ligestilling - eller ligeværd - mellem
mænd og kvinder på dommersiden.
Han har rejst temaet på møder med DIF, Divisionsforeningen, Spillerforeningen, potentielle sponsorer og senest med DBU bredde.
-Jeg mener ganske enkelt, at fodbolden som helhed og dommerverdenen i særdeleshed befinder
sig i en parallel-verden, der hører en anden tid til.
Vi bliver nødt til at diskutere det, for der er behov
for store ændringer kulturelt og strukturelt, siger
Jens Rohde.
Han advarer mod, at man i sporten tror, at man
kan leve sit eget liv uden at følge de krav, der
stilles til resten af samfundet.
-Det er ikke alene dumt, fordi vi ikke kan rekruttere og fastholde kvindedommerne, men det
vil også skade os politisk. Hvis vi ikke gør noget
selv, kommer kravene oppefra. Derfor skal vi ind i
kampen, alle sammen. Jeg bliver nok irriterende at
høre på, for jeg siger det hver gang - alle steder
-, jeg kommer, siger formanden og bebuder både
økonomiske og strukturelle forslag i foråret

Venlig hilsen
Sønderjydsk Fodbolddommerklub
dfu-logo-01-main
facebook website email 
Email Marketing Powered by MailPoet