Kontingent & afgifter

Generelt:

 • Bestyrelsen fastsætter kontingentet.
 • Kontingentet opkræves forud 1 x pr. år via mail og skal være betalt senest den af kasserens fastsatte betalingsfrist
 • Såfremt man har accepteret, at modtage en mail fremsendes afregninger ad denne vej (husk at orientere ved skift af mail adresse)
 • Kontingentet i 2020 er fastsat til Kr. 200,- som blev godkendt på generalforsamlingen.
 • Udover kontingent skal dommeren betale dommerklubben en kampafgift.
 • Kampafgiften opkræves bagud 2 x årligt. For kampe dømt i efteråret opkræves disse i foråret og for kampe i foråret opkræves disse i efteråret.

Der afregnes som følgende:

 • Alle kampe under DBU Jylland, DGI og DBU kr. 13,00
 • Gælder for alle rækker. Både 3-, 5-, 7-, 8-, 9- og 11-mands fodbold.
 • HUSK – disse kampafgifter er betroede midler og skal betales den af kasserens fastsatte betalingsfrist.
 • Kontingent betales forud og øvrige betales bagud.
 • Det indskærpes kraftigt at overholde de fastlagte beløbsstørrelser og indbetale kontingent og afgifter rettidigt.

Andet:

 • Ved spørgsmål kan dommerklubbens kasserer kontaktes.