Retningslinjer

Under kampen

Det betragtes som usportslig opførsel og skal straffes med advarsel, hvis en spiller:

 • forsøger at opnå en uberettiget fordel
 • forsøger at provokere en modspiller til at overtræde reglerne
 • forsøger at forhale tiden
 • i jubel efter et scoret mål, overskrider de almindelige grænser for god opførsel på en fodboldbane.

Utilladelig spillemåde med krop / arme / hænder

 • Dommeren skal skride effektivt ind med passende følgestraf over for spillere, som i nærkampe overdrevent anvender arme og hænder til at holde eller puffe en modspiller. Specielt skal det ved hurtige indgreb sikres, at situationen ikke får lov at udvikle sig.
 • Et ukontrolleret spring mod bold og modspiller skal straffes med direkte frispark, hvis der opnås fysisk kontakt med modspilleren – uanset om bolden spilles eller ej.
 • Forsætlig brug af albuer mod en modspiller i nærkampe og luftdueller skal vurderes som puf eller slag, alt efter omstændighederne, og dertil svarende personlig straf tages i anvendelse.
 • Dommeren skal være specielt opmærksom på de nærkampe og positionskampe, som foregår med henblik på næste spilfase (spil uden bold) og benytte sig af de givne straffemuligheder.

Utilladelig spillemåde med benene

Ved vurdering af følgestraffe i forbindelse med tacklinger skal dommeren lægge følgende til grund for sit skøn:

 • Voldsomheden i tacklingen
 • Muligheden for at spille bolden
 • Viljen til at spille bolden
 • Hastigheden ved tacklingen
 • Kontrollen over tacklingen

En tackling bagfra, som bringer modspillerens sikkerhed i fare, skal straffes med udvisning.

 • Ved tildeling af personlig straf skal det sikres, at den rette spiller straffes, og at der ved proceduren opnås den mest hensigtsmæssige afvikling af situationen.
 • Linjedommere skal være behjælpelige med registrering af oplysningerne.

Skadet markspiller

Ved skade skal dommeren spørge spilleren om han ønsker hjælp.
Hvis svaret er ja, må 2 personer, herunder læge/fysioterapeut, komme ind på banen og hjælpe spilleren ud til behandling.

 • Genindtræden må først ske efter at spillet er sat i gang – og sker fra sidelinjen efter dommerens tilladelse.
 • Hvis spillet igen er standset, kan genindtræden ske fra side- eller mållinje.
 • Hvis spilleren ikke behøver hjælp, fortsætter spillet.
 • Dommeren kan nægte en spiller fortsat deltagelse i kampen, hvis han skønner, at deltagelsen er til fare for spilleren selv eller andre.
 • Ved denne vurdering bør dommeren støtte sig til en læge, hvis der en sådan til stede – uanset om denne er tilknyttet et af holdene eller er til stede i anden egenskab.
 • Ved kampe i Superligaen skal båre forefindes i nærheden af udskiftningsbænken.

Udskiftningsspillere

M.h.t. proceduren ved udskiftning henvises til Fodboldlovens § 3:

 • Det henstilles til klubberne, at der ved udskiftning benyttes nummertavler, og at spilleren er klar til indskiftning, før linjedommeren kontaktes. Udskiftningsspillernes opvarmning skal foregå uden bold på arealet bag linjedommeren eller eget mål.

Spillets varighed

Dommeren skal efter sit skøn i begge halvlege kompensere for den tid, som mistes på grund af:

 • Udskiftning(er)
 • Vurdering af skader
 • Fjernelse af skadede spillere fra banen
 • Forhaling af tiden
 • Anden årsag

Det er alene dommerens skøn over den tabte tid, som er afgørende, men vejledende kan en ”normal” udskiftning takseres til 30 sekunders tillægstid ( som altså kan fraviges i begge retninger ).

 • Ved sit tidstillæg skal dommeren ikke tage hensyn til, hvilket hold der er skyld i den tabte tid, stillingen i kampen eller lignende, men blot tillægge den tid, som efter hans skøn er mistet.

Udførelse af straffespark

 • På foranledning af FIFA og The Board indskærpes det, at de tekniske regler ved straffesparks udførelse skal overholdes, specielt hvad angår spillere, som løber for tidligt ind i straffesparksfeltet.

Samarbejde mellem dommer og linjedommere

Fodboldloven angiver linjedommerens pligter i samarbejdet med dommeren om ledelse af kampen. Specielt henledes opmærksomheden på § 6:

 • Linjedommernes pligt til at markere for forseelser, hvor de er tættere på situationen end dommeren. Dette kan i visse tilfælde også gælde forseelser begået i straffesparksfeltet.
 • Linjedommernes mulighed for at gå ind på banen for at hjælpe med overholdelse af 9,15 meters afstandsreglen.

Det er dog væsentlig at understrege, at den endelige afgørelse i samarbejdet altid ligger hos dommeren.